Warunki użytkowania ("Warunki")

Ostatnia aktualizacja: 01/02/2021


Niniejsza Umowa ("Umowa") została zawarta pomiędzy użytkownikiem a Chengdu Aishang Office Technology Co., Ltd. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami użytkowania ("Warunki", "Warunki użytkowania") przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej http://www.swifdoo.com (zmień to) i aplikacji mobilnej SwifDoo ("Usługa") obsługiwanych przez Chengdu Aishang Office Technology Co., Ltd..


Warunkiem dostępu do Usługi i korzystania z niej jest akceptacja i przestrzeganie niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub z niej korzystają.


Aishang może od czasu do czasu modyfikować niniejszą Umowę, z zastrzeżeniem warunków określonych w sekcji X (Zmiany niniejszej Umowy) poniżej.


Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli użytkownik nie zgadza się z jakąkolwiek częścią niniejszych Warunków, nie może uzyskiwać dostępu do Usługi.


Zakres


Niniejsza Umowa reguluje kwestie związane z pierwszym zakupem dokonanym przez użytkownika oraz wszelkimi przyszłymi zakupami dokonywanymi przez użytkownika, do których odnosi się niniejsza Umowa.


Rodzaje produktów SwifDoo


Niniejsza Umowa reguluje oprogramowanie SwifDoo do pobrania, w tym SwifDoo PDF, a także odpowiednie dokumenty, zwane dalej "Produktami".


Rejestracja konta


Użytkownik może utworzyć konto SwifDoo, aby złożyć dowolne zamówienie lub uzyskać dostęp do dowolnych funkcji. W przypadku konieczności podania swoich danych osobowych należy upewnić się, że wszystko, co nam przekazujesz, jest dokładne i kompletne. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie podjęte przez siebie działania.


Zakupy


W przypadku chęci zakupu dowolnego produktu lub usługi udostępnianych za pośrednictwem Usługi ("Zakup"), użytkownik może zostać poproszony o podanie pewnych informacji związanych z Zakupem, w tym między innymi imienia i nazwiska, adresu e-mail, kodu pocztowego, informacji rozliczeniowych i informacji o karcie.


Polityka zwrotów


Brak zwrotów. Możesz anulować swój plan subskrypcji SwifDoo w dowolnym momencie. Jednak w zależności od regionu, w którym się znajdujesz. Na przykład użytkownicy w UE mają prawo anulować swój plan w ciągu 14 dni od rejestracji, aktualizacji lub odnowienia płatnego planu.


Zwrot kosztów w przypadku Oprogramowania oznacza wyłączenie wszystkich funkcji dostępnych w ramach członkostwa.


Podatki


Z wyjątkiem szczególnych przypadków, płatności dokonywane na podstawie niniejszej Umowy nie obejmują żadnych podatków ani ceł należnych w odniesieniu do produktów w jurysdykcji, w której płatność jest dokonywana lub otrzymywana.


Informacje o karcie kredytowej


Jeśli użytkownik nie poinformuje nas o jakichkolwiek zmianach wprowadzonych w planie subskrypcji, takich jak metoda płatności, możemy automatycznie odnowić plan subskrypcji na podstawie informacji podanych przez użytkownika i mamy jego upoważnienie do kontynuowania aktualizacji konta na podstawie informacji dostarczonych nam ostatnim razem.


Produkty bezpłatne


Użytkownik ma dostęp do bezpłatnych usług i kont, 7-dniowego okresu próbnego, świadczonych przez nas bez żadnych opłat. Korzystanie z Produktów bezpłatnych podlega wszelkim dodatkowym warunkom określonym przez nas i jest dozwolone wyłącznie przez okres przez nas wyznaczony. Możemy odebrać użytkownikowi prawo do korzystania z Produktów bezpłatnych w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, według naszego wyłącznego uznania.


Zakończenie umowy


Użytkownik może zaprzestać korzystania z Usług w dowolnym momencie. Należy pamiętać, że rezygnacja z korzystania z Usługi nie zwalnia użytkownika z obowiązku uiszczenia wszelkich niezapłaconych opłat.


Możemy zakończyć lub zawiesić dostęp do naszej Usługi natychmiast, bez wcześniejszego powiadomienia lub ponoszenia odpowiedzialności, z dowolnego z poniższych powodów: (a) użytkownik naruszy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy; (b) użytkownik nie dokona terminowej płatności opłat za SwifDoo PDF lub usługi; (c) wymaga tego od nas prawo; (d) szacujemy, że ryzyko oszustwa związane z płatnościami użytkownika jest wysokie; (e) wykryjemy nadużycie produktów.


Linki do innych stron internetowych


Nasza Usługa może zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez SwifDoo.


SwifDoo nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stron internetowych lub usług stron trzecich. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Aishang nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług.


Zmiany


Zastrzegamy sobie prawo, zgodnie z własnym uznaniem, do zmiany lub zastąpienia niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, postaramy się zapewnić co najmniej 7-dniowe powiadomienie przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie określone według naszego wyłącznego uznania.


Kontakt


W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków prosimy o kontakt pod adresem [email protected].